Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu36469 xcla^"
 1. Environmentálne aspekty logistiky
  Červeňan Štefan ; M190  Sakál Peter ; M4000
  Logisticko-distribučné systémy : . s.36-41
  logistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 2. Význam ekológie v rámci problematiky obalového hospodárstva
  Makyšová Helena ; M4000  Červeňan Štefan ; M190
  Finanční a logistické řízení v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie : . s.504-509
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 3. Riadiaca pyramída a stratégia
  Červeňan Štefan ; M190 
  Moderní řízení . Č. 8 (2003), s.24-26
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Technik vo funkcii manažéra
  Červeňan Štefan ; M190 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 7, č. 1 (2003), s.56-57
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Informačné aspekty rozhodovacích procesov. The information aspects of decision processes
  Červeňan Štefan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Zv. 14 (2003), s.25-29
  informačné aspekty Procesy rozhodovacie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - skriptá
  article

  article

 6. Distribučná logistika investičných strojárskych výrobkov
  Červeňan Štefan ; M190 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 7, č. 2 (2003), s.54-55
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Návrh klasifikácie projektov v projektovom manažérstve. Proposition for project classification in project management
  Červeňan Štefan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 12 (2002), s.35-39
  projektový manažment klasifikácia projektov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Stratégia vedecko-technického rozvoja podniku. Research and development strategy in enterprise
  Červeňan Štefan ; M190 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.275-278
  Stratégia podniková rozvoj podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Nástroje controllingu logistiky a úloha reportingu pri riadení logistických procesov
  Makyšová Helena ; M4000  Červeňan Štefan ; M190
  Diagnostika podniku, controlling a logistika : . s.318-324
  kontroling logistika reporting
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Niektoré otázky aplikácie systémového prístupu v riadení hospodárstva
  Červeňan Štefan ; M190 
  Metodologické otázky systémovosti hospodárstva v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2002 :
  riadenie teória systémov manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article