Search results

Records found: 171  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu37763 xcla^"
 1. Titania-mediated photoinduced fluorination of nitrone spin traps in acetonitrile (an EPR study) / aut. Vlasta Brezová, Zuzana Barbieriková, Michal Zalibera, Karol Lušpai, Andrea Tholtová, Dana Dvoranová
  Brezová Vlasta  Barbieriková Zuzana ; 045210 Zalibera Michal ; 045210 Lušpai Karol ; 045210 Tholtová Andrea Dvoranová Dana ; 045210
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry : . Vol. 432, (2022), s. [1-9], art. no. 114111
  titanium dioxide Acetonitrile EPR spectroscopy spectroelectrochemistry Fluoride Cyclic voltammetry AgBF4
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010603022003367
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. EPR spektroskopia v 21. storočí / aut. Dana Dvoranová, Kristína Czikhardtová
  Dvoranová Dana ; 045210  Czikhardtová Kristína ; 045210
  Desať odtieňov chémie . S. 123-140
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  article

  article

 3. Spectroscopic Study of Photoinduced Processes on Graphene and Nobel Metal Decorated Titania Nanoparticles / aut. Dana Dvoranová, Kristína Czikhardtová, Zuzana Dyrčíková, David. M Tobaldi
  Dvoranová Dana ; 045210  Czikhardtová Kristína ; 045210 Dyrčíková Zuzana ; 045210 Tobaldi David. M.
  15th Pannonian International Symposium on Catalysis : . S. 89-89
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Heterogeneous photocatalysis from a cw-EPR spectroscopy perspective / aut. Dana Dvoranová, Kristína Czikhardtová, Zuzana Dyrčíková
  Dvoranová Dana ; 045210  Czikhardtová Kristína ; 045210 Dyrčíková Zuzana ; 045210
  Electron Paramagnetic Resonance in Catalysis : . S. [1-1], art. no. OP23
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Photoinduced processes of graphene decorated nanocages and Cu(II)-titania nanoparticles for gas pollutants removal – A spectroscopic study / aut. Kristína Czikhardtová, David. M Tobaldi, Dana Dvoranová
  Czikhardtová Kristína ; 045210  Tobaldi David. M. Dvoranová Dana ; 045210
  11th European Conference on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA 11) : . S. 364-365
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Indirect Techniques of EPR Spectroscopy: Valuable Tool for Detection and Characterization of Nonpersistent Species in Heterogeneous Photocatalytic Systems / aut. Dana Dvoranová, Kristína Czikhardtová, Miriama Šimunková
  Dvoranová Dana ; 045210  Czikhardtová Kristína ; 045210 Šimunková Miriama ; 045210
  11th European Conference on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA 11) : . S. 58-59
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Effect of amines on the peroxo-titanates and photoactivity of annealed TiO2 / aut. Bára Komárková, Petra Ecorchard, Monika Motlochová, Václav Slovák, Xénia Vislocká, Darina Smržová, Martin Kormunda, Petr Bezdička, Karol Lušpai, Miriama Šimunková, Dana Dvoranová, Michaela Šrámová Slušná, Lenka Belháčová, Jan Šubrt
  Komárková Bára  Ecorchard Petra Motlochová Monika Slovák Václav Vislocká Xénia Smržová Darina Kormunda Martin Bezdička Petr Lušpai Karol ; 045210 Šimunková Miriama ; 045210 Dvoranová Dana ; 045210 Šrámová Slušná Michaela Belháčová Lenka Šubrt Jan
  Arabian Journal of Chemistry . Vol. 15, iss. 6 (2022), s. [1-17], art. no. 103808
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535222001241
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Benzene and NOx photocatalytic-assisted removal using indoor lighting conditions / aut. David. M Tobaldi, Dana Dvoranová, Luc Lajaunie, Kristína Czikhardtová, Bruno Figueiredo, J. J Calvino, M. P Seabra, J. A Labrincha
  Tobaldi David. M.  Dvoranová Dana ; 045210 Lajaunie Luc Czikhardtová Kristína ; 045210 Figueiredo Bruno Calvino J. J. Seabra M. P. Labrincha J. A.
  Materials Today Energy . Vol. 25, (2022), s. [1-9], art. no. 100974
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468606922000326
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Active carbon/TiO2 composites for photocatalytic decomposition of benzoic acid in water and toluene in air / aut. Šárka Paušová, Lucia Pacileo, Michal Baudys, Aneta Hrubantová, Micheal Neumann-Spallart, Dana Dvoranová, Vlasta Brezová, Jozef Krýsa
  Paušová Šárka  Pacileo Lucia Baudys Michal Hrubantová Aneta Neumann-Spallart Micheal Dvoranová Dana ; 045210 Brezová Vlasta Krýsa Jozef
  Catalysis Today . Vol. 388-389, (2022), s. 417-423
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092058612030434X
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Selective removal of organic and inorganic air pollutants by adjusting the g-C3N4/TiO2 ratio / aut. Ilias Papailias, Nadia Todorova, Tatiana Giannakopoulou, Dana Dvoranová, Vlasta Brezová, Dimitra Dimotikali, Christos Trapalis
  Papailias Ilias  Todorova Nadia Giannakopoulou Tatiana Dvoranová Dana ; 045210 Brezová Vlasta ; 045210 Dimotikali Dimitra Trapalis Christos
  Catalysis Today . Vol. 361, (2021), s. 37-42
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920586119306704
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article