Search results

 1. Návrh komunikačného systému na platforme typu SDR: Využitie redundancie OFDM systému : dátum obhajoby 7.9.2010, č. vedného odboru 5-2-15 Telekomunikácie / aut. Tomáš Páleník ; škol. Peter Farkaš
  Páleník Tomáš ; 037000  Farkaš Peter ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU V Bratislave FEI,
  2010 . - 161 s.
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Príspevok k metódam dekódovania samoopravných kódov : dát. obahajoby 2.7.2018, č. ved. odb. 5-2-15
  Janvars Tomáš ; 037000  Farkaš Peter ; 037000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2018 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : D-TLK . - 89 s., AUTOREF. 2018, 45 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81791
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Návrh a analýza komunikačného systému využívajúceho dvojrozmerné úplne komplementárne kódy : dát. obhajoby 26.8.2016, č. ved. odboru 5-2-15
  Lapin Ivan ; 037000  Farkaš Peter ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 26.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : D-TL . - 105 s., príl., AUTOREF. 2016, 23 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130823
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Komplementárne kódy : dát. obhajoby 1.6.2016, č. ved. odb. 5-2-15
  Dávideková Monika ; 037000  Farkaš Peter ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : D-TLK . - 156 s., CD-ROM AUTOREF. 2016, 48 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116720
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Nové techniky podporujúce komunikáciu v bezdrôtových senzorových sieťach : dát. obhaj. 8.7.2014, č. ved. odb. 5-2-15
  Kenyeres Jozef ; E070  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 102 . - 122 s
  Telekomunikácie Telecommunications lokalizácia smerovacie protokoly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109675
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. One Hybrid ARQ for Broadcasting or Multicasting in Wireless Erasure Channel : Dát. obhaj. 25.8.2011, čís. ved. odb. 5.2.15
  Yassine Ahmad ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 86 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55049
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Dvojrozmerné translačné kódy : č.ved.odb.: 26-27-9, dát.obhaj. 21.1.2010
  Mačica Juraj ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 89 s
  Telekomunikácie linkové kódy translačné kódy kapacita stránkovo orientovaná pamäť
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Príspevok k dekódovaniu lineárnych blokových kódov pomocou mriežok : čis. ved. odb. 26-27-9, dát. obh. 11.02.2008
  Oboňa Jozef ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 68 s
  Telekomunikácie dekódovanie lineárne blokové kódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Nové techniky kódového multiplexu : Obhaj. 23.2.2007, čís.ved.odb. 26-27-9
  Turcsány Matúš ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 101 s
  Telekomunikácie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Príspevok k teórii konštrukcie transkontrolných kódov : Obhj. 23.2.2007, Č. ved. odb. 26-27-9
  Chomist Richard ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  linkové kódy samoopravné kódy obmedzenia behu transkontrolné kódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book