Search results

Records found: 244  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu38013 xcla^"
 1. Evaluating communications effectiveness
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Prajová Vanesa ; M4000 Lestyánszka Škůrková Katarína ; M4000
  Toyotarity. Quality of services assessment according to bost method . s.63-73
  effectiveness marketing evaluating
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Information security management (ISM)
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Prajová Vanesa ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 20, Special Number (2012), s.114-119
  information security
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Research of the factors that influence the selection and implementation of integrated marketing communication tools in respect
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Urdziková Jana ; M4000 Prajová Vanesa ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2012), s.42-45
  marketing communication customer satisfaction
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. The internet and integrated marketing communications
  Marková Petra ; M4000  Prajová Vanesa ; M4000 Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.0271-0272
  internet marketing
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Plánovanie auditu v zmysle revidovanej normy prEN ISO 19011
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Paulová Iveta ; M300
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.234-251
  plánovanie auditu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Nový prístup pri plánovaní auditov v súlade s aktualizovanou normou ISO 19 011
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Paulová Iveta ; M300
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2011), s.26-28
  audit kvality plánovanie auditu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Angažovanosť a kompetentnosť ľudí v oblasti bezpečnosti
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Bezpečné Slovensko a Európska únia : . s.26-29
  bezpečnosť angažovanosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Audit systémov manažérstva
  Bílý Matej  Lakatoš Peter Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Kvalita . Roč. 19, č. 2 (2011), s.6-10
  audit
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Manažérstvo trvalého úspechu organizácie, prístup na základe manažérstva kvality
  Bílý Matej  Lakatoš Peter Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Kvalita . Roč. 18, č. 3 (2010), s.6-13
  manažérstvo kvality
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Systémy manažérstva kvality. Angažovanosť a kompetentnosť ľudí
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Bílý Matej
  Kvalita . Roč. 18, č. 4 (2010), s.6-8
  manažérstvo kvality
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.