Search results

 1. Design of the end effector of an industrial robot for components manipulation at a welding workplace
  Chandrasekaran Saravanan ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159262
  diplomová práca
  book

  book

 2. Uplatnenie virtuálneho modelu priemyselného robota na báze digitálneho dvojčaťa pri prevádzke a údržbe
  Kúdela Dávid ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150538
  diplomová práca
  book

  book

 3. Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
  Allimuthu Shyamsunder ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147515
  diplomová práca
  book

  book

 4. Uplatnenie štandardizácie pri zvyšovaní spoľahlivosti strojov a zariadení v podmienkach Johns Manville Slovakia, a.s.
  Urban Alex ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137778
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Uplatnenie vibrodiagnostiky pri hodnotení stavu priemyselného robota
  Boško Kristián ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137773
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Zníženie nepodarkovosti na pracovisku zvárania strechy
  Hlávek Andrej ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139280
  diplomová práca
  book

  book

 7. Zvyšovanie kvality výliskov strešných panelov
  Maniaček Pavol ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133519
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Využitie manažérstva rizika pri návrhu stratégie údržby stroja
  Voda Michal ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133600
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Automatizácia manipulácie s autosklami s využitím priemyselného robota
  Nízky Marián ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133531
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Modifikácia plánovanej údržby z hľadiska spoľahlivosti a efektívnosti využitia stroja
  Morávek Peter ; 020070  Červeňan Andrej ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133598
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book