Search results

 1. Skladanie DNA sekvencií
  Martinkovič Tomáš ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110091
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Predikcia odberov elektrickej energie
  Ogurčák Vladimír ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119293
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Metódy zostavovania DNA sekvencií
  Kompas Šimon ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 56 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110060
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Rozpoznávanie aktivít za použitia mobilných senzorov
  Marcoňák Matej ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 52 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Vytváranie vizuálnych kódových kníh
  Rabčan Juraj ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110083
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Vyhodnocovanie výsledkov klastrovania
  Roško Bohuš ; I200  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 205
  Information Systems data mining evaluating clustering dolovanie dát vyhodnocovanie klastrovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101065
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Využitie biologicky inšpirovaných prístupov v klastrovaní
  Kyžňanský Michal ; I200  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering clustering klastrovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Určovanie počtu klastrov
  Grman Ondrej ; I200  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 205
  Information Systems cluster analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100995
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Odporúčanie pomocou asociačných pravidiel
  Miština Marián  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU, 2006 . - 59 s príl
  informačné systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Využitie pravdepodobnostných modelov so skrytými premennými na odporúčanie informácií
  Mažgut Jakub ; I200  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006 . - 59 s príl.
  softvérové inžinierstvo
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book