Search results

 1. Riešenie vybraných problémov strojárskej metrológie : Habilitačná práca
  Görög Augustín ; M3000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2004 . - 111 s
  strojárska metrológia
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book