Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie využívania personálneho marketingu v spoločnosti Vodrážka s.r.o.
  Valkovič Jerguš ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134381
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v DCA Industry, s. r. o.
  Ilončiaková Veronika ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137768
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
  Pecušová Ivana ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137729
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít v priemyselnom podniku ZinkPower Malacky, s.r.o.
  Vrbovská Mária ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115068
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku ETI ELB s.r.o.
  Ochabová Lucia ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106067
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie využitia internetového marketingu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku Sylex, s.r.o.
  Husovič Rudolf ; 064000  Prajová Vanessa (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120967
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v podniku OMS, spol. s r.o.
  Sýkorová Jana ; 064000  Prajová Vanessa (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121060
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie využitia internetu ako nástroja marketingovej komunikácie v podniku MULTIBILLARD s.r.o.
  Chovancová Jana ; 064000  Prajová Vanessa (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120958
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie využitia internetu ako nástroja marketingovej komunikácie v podniku COOPServis Group, s.r.o.
  Vanya Gábor ; 064000  Prajová Vanessa (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96491
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie využitia internetu ako nástroja marketingovej komunikácie v  podniku KOVO P+P, s.r.o.
  Gerhátová Petra ; 064000  Prajová Vanessa (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102479
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book