Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu42242 avs^"
 1. Analýza a riešenie zníženia hladiny podzemnej vody v lokalite projektu DARWIN v Nitre
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170 Červeňanská Michaela ; 010170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 32 s.
  prúdenie podzemnej vody odvodnenie projekt DARWIN
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Hydraulický návrh znižovania hladiny podzemnej vody - Strategický park Nitra
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 30 s.
  hydraulický návrh podzemná voda Strategický park Nitra
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Hydraulic design of ground water drawdown - Strategic park Nitra
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170 Červeňanská Michaela ; 010170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 32 s.
  groundwater flow simulation well Strategic park Nitra
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Podlužany - Gondovo, ochranné opatrenia v povodí toku Podlužianka - poldre
  Šoltész Andrej ; V170  Bednárová Emília ; V150 Minárik Marián ; V150 Gramblička Miroslav ; V170 Brček Martin ; V150 Kelčík Stanislav ; V170 Pindjaková Tatiana ; V170 Valachovič Ivan ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2014 . - 71 s.
  protipovodňová ochrana polder Podlužianka
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Levice – Čajkov, ochranné opatrenia v povodí toku Podlužianka - polder
  Šoltész Andrej ; V170  Bednárová Emília ; V150 Minárik Marián ; V150 Gramblička Miroslav ; V170 Brček Martin ; V150 Kelčík Stanislav ; V170 Pindjaková Tatiana ; V170 Valachovič Ivan ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2014 . - 60 s.
  protipovodňová ochrana polder Podlužianka
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Obecná malá vodná elektráreň Necpaly : Meranie celkovej účinnosti premeny energie
  Dušička Peter ; V170  Možiešik Ľudovít ; V170 Rumann Ján ; V170 Cabadaj Roman ; V170 Čubanová Lea ; V170 Gramblička Miroslav ; V170 Ozábal Marián ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 7 s
  energia energy small hydro power plant malá vodná elektráreň účinnosť efficiency
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd a s tým spojený návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Kamenský Jozef Květon Radomil ; V170 Fialíková Barbora Gramblička Miroslav ; V170 Čubanová Lea ; V170 Kallayová Linda Caban Marián Slabá Vladimíra Macková Michaela
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2007 . - 95 s
  vodné dielo hladinový režim podzemných vôd časový vývoj water work surface water regime of groundwater
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.