Search results

 1. Spájkovanie keramických materiálov hybridným spôsobom laser/ultrazvuk
  Meluš Tomáš ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151267
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Spájkovanie elektrónovým lúčom s využitím aktívnych spájkovacích zliatin
  Pluhár Alexej ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151268
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zváranie koľajníc metódou Innershield
  Tomášik Andrej ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151862
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Spájanie keramiky AlN s meďou pomocou spájky typu Zn-Al-Mg
  Bulava Boris ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138539
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Priame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-Ti
  Slamová Jana ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138534
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Spájkovanie keramických a kovových materiálov pomocou ultrazvuku
  Hogh Matej ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132179
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Interakcia spájky pri aplikácii aktívneho ultrazvuku
  Gunár Miroslav ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132188
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Beztavivový spôsob spájkovania kovových a keramických materiálov
  Drozda Marián ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132183
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Stanovenie vybraných vlastností spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
  Gulaba Martin ; 063000  Koleňák Roman (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZVA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110277
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zmáčavosť vývojových spájkovacích zliatin pri ohreve laserovým lúčom
  Szöcs Bálint ; 063000  Koleňák Roman (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-ZVA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110212
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book