Search results

 1. Výskum procesu prievlačného ťahania rúr za studena využitím FEM simulácie
  Katona Gabriel ; 063000  Kapustová Mária ; 063400 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157943
  diplomová práca
  book

  book

 2. Innovation of die forging production using simulation program
  Jurkas Filip ; 063000  Kapustová Mária ; 063400 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157993
  diplomová práca
  book

  book

 3. Racionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach fy HKS Forge, s.r.o.
  Papp Ján ; 063000  Kapustová Mária ; 063400 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151775
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Racionalizácia výroby lisovaného dielca v podmienkach spoločnosti HP Strojárne, s. r. o.
  Ondrejmiška Dávid ; 063000  Kapustová Mária ; 063400 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151774
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Úprava tvárniaceho nástroja na výrobu vonkajšieho krúžku ložiska využitím FEM simulácie
  Žák Michal ; 063000  Kapustová Mária ; 063400 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143718
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza vplyvu tvaru dutiny na životnosť kovacieho nástroja využitím FEM simulácie
  Jurík Patrik ; 063000  Kapustová Mária ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138486
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Optimalizácia tvaru zápustkového výkovku na výrobu súčiastky Príruba
  Novotný Tomáš ; 063000  Kapustová Mária ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132157
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Význam priečneho klinového valcovania pre hospodárnu výrobu výkovkov pozdĺžneho tvaru
  Hudek Juraj ; 063000  Kapustová Mária ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138793
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Aplikácia metód presného kovania pri výrobe vežového výkovku s podporou FEM simulácie
  Blaško František ; 063000  Kapustová Mária ; 063600 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126149
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Optimalizácia technologických parametrov procesu zápustkového kovania využitím počítačovej simulácie
  Valla Marián ; 063000  Kapustová Mária ; 063600 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118382
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book