Search results

 1. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine stavebné materiály
  Malíšek Adrián ; 065000  Rusko Miroslav (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160170
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov
  Kocán Miroslav ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146583
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Školenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti pri práci vo vybranej organizácii
  Otajovičová Mária ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146587
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Ochrana objektov elektronickými zabezpečovacími systémami
  Pavlíček Lukáš ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132141
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vybrané aspekty bezpečnostného a environmentálneho manažérstva v spoločnosti Foxconn Slovakia spol. s r.o.
  Antalová Natália ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131976
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Bezpečnosť pri riešení poruchových stavov v transformovni Križovany
  Nádaský Mário ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131988
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Bezpečnosť pri práci v prevádzke logistického centra
  Jankovič Lukáš ; 065000  Rusko Miroslav (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121467
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Bezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom regióne
  Vicianová Zuzana ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 59s CD
  Occupational Health and Safety brownfields brownfields brownfields brownfields revitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89078
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Bezpečnostné a environmentálne označovanie nákupných tašiek
  Babrnáková Zuzana ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 74s CD
  Occupational Health and Safety polymers biodegradation landfill recycling separation skládkovanie biodegradácia polyméry zákon o odpadoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112248
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Bezpečnostné a technické aspekty eliminácie nákazy legionelami v rozvodoch vody
  Sliva Jozef ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 68s CD
  Occupational Health and Safety drinking water pitná voda biofilm
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87293
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book