Search results

 1. Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch
  Černý Mário ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144129
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
  Hanuláková Laura ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144131
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
  Čáp Matej ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144128
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti
  Antalová Natália ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144125
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore
  Jankovič Lukáš ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144135
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach
  Mráziková Renata ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144140
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Bezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové transformátory a energetické zariadenia
  Nádaský Mário ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138875
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Nakladanie s vybranými prúdmi odpadov
  Harajová Helena ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138872
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem environmentu, kvality a bezpečnosti
  Vyskočová Gabriela ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138625
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Integrovaný manažérsky systém a problematika jeho implementácie v praxi
  Boor Aurel ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121692
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book