Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu43626 ddp^"
 1. Využitie intranetu v riadení firmy : Diplomová práca
  Ižáková Izabela  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 66 s disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Efektívne využitie internetu v podmienkach organizácie : Diplomová práca
  Gulbiš Peter  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 80 s príl (CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Marketing a reklama na Internete : Diplomová práca
  Bajla Maroš  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 64 s CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Databázová aplikácia v prostredí WEBu : Diplomová práca
  Výboch Jozef ; M190  Nemlaha Eduard (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002 . - 80 s abstr. + CD
  dátabázové aplikácie katedrový intranet Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 5. Robotizácia zvárania zvarkov vysokozdvižného vozíka SID KL : Diplomová práca
  Beličková Danica  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZaZS, 1992
  MTF ; . - 60 s príl
  strojárska technológia zváranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book