Search results

 1. Návrh riešenia na zefektívnenie výrobného procesu ihličkových ložísk na vybranej výrobnej linke spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
  Saksun Michal ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164244
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh riešenia na odstránenie plytvania operátorov logistiky a zefektívnenie procesu lakovania dielov v podniku Hörmann Automotive Slovakia, s. r. o.
  Kubišová Eliška ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151290
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riešenia na zoštíhlenie procesov a zlepšenie pracovných podmienok Paintflux zóny spoločnosti Hanon Systems Slovakia s.r.o.
  Sabolová Veronika ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151296
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh riešenia na zefektívnenie manipulácie s materiálom v supermarkete lisovne plechov a práškovacej linky spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Michalcová Andrea ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138493
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh riešenia na zefektívnenie procesu zásobovania a JIS vychystávania káblových zväzkov na oddelení WRP v spoločnosti GEFCO SLOVAKIA s. r. o.
  Schneiderová Nikola ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126269
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh riešenia na zefektívnenie riadenia zásob vstupného materiálu a organizácie skladového hospodárstva medziskladu spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s. r. o. odštepný závod Seating Trnava
  Neupauerová Lucia ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126165
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh riešenia na informatizáciu vybraných aktivít podnikovej logistiky v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s. r. o.
  Čanecká Patrícia ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127043
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh riešenia na zefektívnenie procesu prípravy náradia metódou vopred určených časov v spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
  Srnka Marek ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126364
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh aplikácie metódy 5S na pracovisku výroby eng/cap ringov v spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s. r. o., Krškany
  Bozalková Monika ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126243
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh efektívne fungujúceho materiálového toku pre sériovú výrobu prístrojovej dosky s novými padmi M4 a M5 v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec
  Galgóci Filip ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118521
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book