Search results

 1. Ways of Improving Energy Efficiency in Small and Medium-Sized Enterprises : dát. obhaj. 21.8.2017, č. ved. odb. 5-2-30
  Hofmann Peter ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 21.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-EE . - 104 s., príl., skrátená verzia v slovenskom jazyku 31 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100241
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Technological Processes and their Optimization for High Performance Achievement of Silicon Crystalline Solar Cell Structures : Dát. obhaj.: 11.3.2015
  Kusko Martin ; 032000  Šály Vladimír (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 11.03.2015 ; Degree program : 505

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95670
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Vlastnosti amorfných tenkých vrstiev SiC a ich využitie vo fotovoltike : dát. obhaj. 25.4.2013, č. ved. odb. 5-2-12
  Perný Milan ; E020  Šály Vladimír (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 118 s AUTOREF. 2013, 21 s.
  structural analysis štrukturálna analýza heteroštruktúry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72479
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Jednosmerné a striedavé elektrické merania fotovoltických článkov a modulov : Čís.ved.odb. 26-35-9 : Dát.obhaj. 30.09.2009
  Ďuriš Tomáš ; E140  Šály Vladimír (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 158 s
  elektrotechnológia a materiály elektrické merania fotovoltické články fotovoltické moduly jednosmerné elektrické merania striedavé elektrické merania volt-ampérové merania V-A charakteristika impedančná spektroskopia púzdracie materiály urýchlené starnutie solárne články
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Vrstvové štruktúry pre kremíkové slnečné články : Kand.diz.práce : V.odb. 26-01-9 : Obh. 16.10.1985 / [aut.] řály,Vladimír, Ing.; Škol. Jarošek,Jozef
  Šály Vladimír ; E020  Jarošek Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 122 s Autoref.1985, 15 s
  elektrotechnológia fotovoltické články
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book