Search results

 1. Návrh parkovacej brzdy pre vozidlo poháňané elektromotorom
  Sálus Martin ; 063000  Hrušková Erika ; 063800 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160566
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh automatizácie na zisťovanie chýb na synchrónnom krúžku pri balení
  Mlynarčíková Marcela ; 063000  Hrušková Erika ; 063800 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151854
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kružnice (HK) na valčekových ložiskách
  Polák Matúš ; 063000  Hrušková Erika ; 063800 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153637
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru stroja
  Nejedlík Michal ; 063000  Hrušková Erika ; 063800 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138510
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Prevádzková spoľahlivosť združovacích strojov v podmienkach Johns Manville Slovakia a.s.
  Janíček Matej ; 063000  Hrušková Erika ; 063000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126355
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Automatizácia montážneho pracoviska na spájanie častí palivového systému pre automobily
  Vojtuš Tomáš ; 063000  Hrušková Erika ; 063000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118416
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Počítačová podpora údržby zariadení v podniku : Diplomová práca
  Sejna Milan  Hrušková Erika (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 65
  reliability počítačové riadenie spoľahlivosť údržba výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67415
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh dopravných, manipulačných a technologických trás výrobného systému : Diplomová práca
  Strašifták Lukáš  Hrušková Erika (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 66
  algorithm algoritmus výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67385
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Plánovanie a projektovanie skladového systému v strojárskej výrobe
  Figura Lukáš  Hrušková Erika (Thesis advisor) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010
  MTF ;
  projektovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58601
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh výrobného zariadenia pre výrobu zadanej súčiastky
  Kopka Radoslav  Hrušková Erika (Thesis advisor) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010
  MTF ;
  automatizácia riadenie výrobný systém montáž automation control
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58608
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book