Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu47125 xcla^"
 1. Qualificational and personal features of the manager
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 
  TEAM 2011 : . s.309-311
  manager competences
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Vzdelávanie dospelých v organizáciách
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190  Horváthová Silvia ; M4000
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.1-7
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Porovnanie e-learningovej a kontaktnej formy vzdelávania na vysokej škole. Comparison of e-learning and contact forms education at the university
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 6 (2008)
  e-learning prieskum výučba kontaktná
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Finančná analýza vo finančnom riadení podniku
  Horváthová Silvia ; M4000  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190
  Nové trendy v manažmente : . s.213-219
  finančná analýza riadenie podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. E-learningové vzdelávanie na vysokej škole a jeho komparácia s kontaktným vyučovaním (čiastkové výsledky výskumu)
  Sawicki Silvester ; M310  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  e-learning komparácia výskumy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. E-learningové vzdelávanie na vysokej škole a jeho komparácia s kontaktným vyučovaním
  Sawicki Silvester ; M310  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.123-134
  e-learning
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Ausbildungs- und entwicklungssystem der angestellten im betrieb
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.38-42
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Ausbildungs- und entwicklungssystem der angestellten im betrieb
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.