Search results

 1. Aproximačné modelovanie a prediktívne riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu zážihového spaľovacieho motora : Doktorandská dizertačná práca
  Polóni Tomáš ; J0020 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 102 s
  predikčné (optimálne) riadiace systémy nelineárne programovanie spaľovacie motory
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book