Search results

 1. Organizácia a technika daňových operácií / [aut.]Petrenka,Ján a kol
  Petrenka Ján 
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 . - 144 s : Tabuľky
  ISBN 80-225-0472-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 2. Verejné financie a finančná kontrola II.časť / [aut.]Petrenka,Ján a kol
  Petrenka Ján 
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1992 . - 148 s : Tab.,lit
  ISBN 80-225-0375-4
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 3. Verejné financie a finančná kontrola : Vybrané state / [aut.]Petrenka,Ján a kol
  Petrenka Ján 
  2.vyd.
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1992 . - 165 s : Tab.,lit
  ISBN 80-225-0255-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 4. Financie a mena : II.časť / [aut.]Petrenka,Ján a kol
  Petrenka Ján 
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1992 . - 153 s
  ISBN 80-225-0364-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book