Search results

 1. Rezistencia črevnej mikrobioty ľudí a zvierat zo spoločnej domácnosti
  Dobiašová Alena ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 01.06.2021 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157682
  diplomová práca
  book

  book

 2. Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
  Cverenkárová Klára ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150701
  diplomová práca
  book

  book

 3. Výskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebu
  Franko Tomáš ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150717
  diplomová práca
  book

  book

 4. Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
  Micajová Barbora ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143039
  diplomová práca
  book

  book

 5. Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
  Bačová Ivana ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143155
  diplomová práca
  book

  book

 6. Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatov
  Krahulcová Monika ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136311
  diplomová práca
  book

  book

 7. Výskyt koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v hrubom čreve človeka
  Matejová Michaela ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136453
  diplomová práca
  book

  book

 8. Identifikácia, charakterizácia a celoročný monitoring výskytu koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale
  Klčo Samuel ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 07.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131797
  diplomová práca
  book

  book

 9. Dlhodobý monitoring prevalencie koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách a možnosti ich eliminácie
  Mináriková Veronika ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 07.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131805
  diplomová práca
  book

  book

 10. Výskyt a možnosti redukcie koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách a kaloch na Slovensku
  Kováčová Lucia ; 043360  Birošová Lucia (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 129

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103068
  diplomová práca
  book

  book