Search results

 1. Meranie a analýza tepelnej kapacity technických materiálov
  Gabriš Ľubomír ; 061000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121038
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Termická analýza plastov
  Šumec Martin ; M1000  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2014 ; Degree program : 665 . - 51s CD
  Materials Engineering dilatometry thermogravimetry plastics thermal analysis termogravimetria termická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87614
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Modelovanie fázových rovnováh v rôznych materiálových systémoch s využitím programu Thermo-Calc
  Kořínková Miriama ; M  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85557
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Meranie a analýza termofyzikálnych vlastností technických materiálov
  Lašček Lucia ; M  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 41s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering thermal analysis technické materiály termická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74874
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Modelovanie fázových rovnováh a metalografická analýza ocele Böhler K110 : Bakalárska práca
  Kašička Stanislav  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  phase steel microstructure metalografická analýza oceľ mikroštruktúra fáza materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74902
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Metalografická analýza ocelí pre parné odvádzače kondenzátu vo výmenníkoch tepla : Bakalárska práca
  Dendis Miroslav  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74936
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vlastnosti a použitie geopolymérov na báze hlinitokremičitanov = Properties and applications of geopolymers based on alumino - silicates : Bakalárska práca
  Tóth Miroslav  Čička Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 46 s 1 CD-ROM
  polykondenzácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Popis elektrických vlastností keramických materiálov pomocou náhradných obvodov = Description of electrical properties of ceramics using equivalent circuit method : Bakalárska práca
  Haršány Tomáš  Čička Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  keramika elektrické vlastnosti materiálov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Popis elektrických vlastností plastov pomocou náhradných obvodov = Description of electrical properties of plastics using equivalent circuits : Bakalárska práca
  Vanišová Nikola  Čička Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  elektrické vlastnosti plasty
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh optimálnej zliatiny pre impregnáciu uhlíkových zberačov elektrických hnacích vozidiel : Bakalárska práca
  Dúbravický Peter  Čička Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book