Search results

 1. Rozpoznávanie sekvencií znakov prstovej abecedy : dátum obhajoby 27.8.2019, č. ved. odboru 5-2-15
  Csóka Filip ; 037000  Polec Jaroslav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 27.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : D-TL . - 109 s., AUTOREF. 2019, 33 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137968
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Stochastic Binary Error Burst Modeling in Wireless Channels : dát. obhajoby 31.8.2016, č. ved. odboru 5-2-15
  Csóka Tibor ; 037000  Polec Jaroslav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 31.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : D-TL . - 169 s., príl., AUTOREF. 2016, 21 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130822
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Nerovnomerné kódovanie obrazov : dát. obhaj. 28.8.2013, č. ved. odb. 5-2-15
  Hirner Tomáš  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013
  FEI ; . - 134 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63940
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Kvalitatívne charakteristiky videa : dát. obhaj. 28.8.2012, č. ved. odb. 5-2-15
  Mardiak Michal ; E070  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 152 s
  Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71875
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Predpovedanie dátových tokov videa : dát. obhaj. 28.8.2012, č. ved. odb. 5-2-15
  Krulikovská Lenka ; E070  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 103 s príl.
  Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71459
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Objektovo orientované kódovanie obrazu : Dát. obhaj. 20.9.2011, čís. ved. odb. 5.2.15
  Osadský Michal ; E240  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 139 s
  Telekomunikácie Telecommunications segmentation clustering zhlukovanie segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63923
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Modelovanie chybovosti dátových kanálov : Dát. obhat. 20.9.2011, čís. ved. odb. 5.2.15
  Poctavek Ján ; E240  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 2011 . - 131 s
  Telekomunikácie Telecommunications adaptívne ARQ FEC hybridné ARQ optimalizácie priepustnosti
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Aproximácia a interpolácia hraníc objektov pre transformačné kódovanie : Dát.obhaj. 20.9.2011, čís. ved. odb. 5.2.15
  Ondrušová Sandra ; E240  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 110 s
  Telekomunikácie Telecommunications approximation maskovanie chýb aproximácia interpolácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63921
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Využitie klasifikátora pre maskovanie chýb v obrazoch textúr : Dát. obhaj. 12.7.2010, č. ved. odb. 26-27-9
  Tóthová Želmíra ; E  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 86 s
  Telekomunikácie prenos dát maskovanie chýb textúrové obrazy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Špeciálne algoritmy interpolácie a extrapolácie obrazov
  Karlubíková Tatiana  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 111 s
  Telekomunikácie interpolácia extrapolácia prenos dát prenos obrazov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book