Search results

 1. Tvorba, resp. zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku : Bakalárska práca
  Krakovik Kamil  Doktorov Anton (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 66 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačné štruktúry
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Tvorba organizačnej štruktúry riadenia podniku : Bakalárska práca
  Hrubalová Eva  Doktorov Anton (xxx)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 57 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačné štruktúry riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Controlling v logistike
  Vach Mário  Doktorov Anton (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 69s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment controlling
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book