Search results

 1. Voľnočasové aktivity stredoškolákov
  Paulíková Miroslava  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  výchova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58755
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie IKT v edukácii odborných technických predmetov na SOŠ
  Šebej Peter  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58870
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Informačné a komunikačné technológie na SOŠ technickej Tlmače
  Zajac Pavol  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58781
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnoty a vzťahy ako súčasť výchovy a vzdelávania
  Červeňaková Iveta  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63312
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Rodina ako morálny činiteľ vo výchove mládeže = Family - as a moral agent in the nurture of juveniles : Diplomová práca
  Dávidek Peter  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  rodina
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Škola a socializácia žiakov v škole = School and socialization process of pupils in school : Diplomová práca
  Hajduk Marko  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  socializácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Plánovanie práce učiteľa s ohľadom na nový školských zákon a požiadavky trhu práce = Teachers´ work planning with reference to new education law and demands of employment market : Diplomová práca
  Radošovský Ľuboš  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s Prílohy + 1 CD-ROM
  školský zákon trh práce
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Uplatnenie stratégie učenia a myslenia EUR vo výučbe predmetu Zváranie = Application strategy of learning and reasoning "EUR" in education subject of welding : Diplomová práca
  Moravanský Miloš  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  vyučovací proces
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využívanie IKT v edukácii na SOŠ a SPŠ v Myjave = Utilizing of Information and Communication Technologies in Education at SOŠ and SPŠ in Myjava : Diplomová práca
  Figurová Jozefína  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s Prílohy + 1 CD-ROM
  informačné technológie komunikačné technológie edukácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Prezenčné techniky v edukácii odborných technických predmetov : Diplomová práca
  Gajdúšek Vlastimil  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  prezentačné techniky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book