Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu55973 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. Trebatice
  Svíteková Lucia  Fojtíková Alexandra (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie rozvoj education employees
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46925
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných a komunikačných technológií v priemyselných podnikoch
  Megová Barbora  Fojtíková Alexandra (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  internet internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46930
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v spoločnosti Hansol LCD Slovakia s.r.o. Voderady
  Sekera Juraj  Fojtíková Alexandra (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  materiálový tok logistics material flow manipulation with material manipulácia s materiálom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46873
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre zlepšenie komplexného využívania web stránok v malých a stredných priemyselných podnikoch v SR = Application of arrangements to improve the complex using of web pages from small and middle size industrial plants in Slovakia : Bakalárska práca
  Pavlov Štefan  Fojtíková Alexandra (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 57 s prílohy (1 CD-ROM)
  priemyselný podnik internet webové stránky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre efektívnejšie využitie internetu v podmienkach spoločnosti INTECO servis, spol. s r.o. = Enterprise information systems : Bakalárska práca
  Pepová Katarína  Fojtíková Alexandra (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 53 s prílohy (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku internet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení pre zavedenie informačnej stratégie v podniku SLOVKORD, a.s. Senica = Proposal of the measures related to introduction of information strategy in the company SLOVKORD, a.s. Senica : Bakalárska práca
  Zálubyová Eva  Fojtíková Alexandra (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  strategický manažment informačná stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Informačný systém pre vnútropodnikové smernice : Bakalárska práca
  Fojtíková Alexandra ; M190  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005 . - 56 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.