Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56366 dbp^"
 1. Návrh opatrení pre zdokonalenie zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v podniku ŽOS Trnava, a.s. = The suggestions for improvement of employees incorporation and adaptation on job position in ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Mancová Katarína  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  adaptácia pracovníkov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh opatrení pre zdokonalenie motivačného programu a sociálneho programu v podniku ZF SACHS, a.s. Trnava = Measures proposal for improvement of motivation program and social program in company ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava : Bakalárska práca
  Cibulková Soňa  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  pracovná motivácia sociálny program
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie systému využitia bankových služieb vo finančnom hospodárení strojárskeho podniku Topos Tovarníky, a.s. = Proposition of arrangements to increase effectivity in management of utilization of banking services in financial economy of machine industry company Topos Tovarníky, a.s. : Bakalárska práca
  Guman Lukáš  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  bankové služby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení v procese plánovania a jeho vplyvu na zvyšovanie výkonnosti podniku Konštrukta - Industry, a.s. = Draft of measures taken in the proces of planning and their influence on raise of company KONŠTRUKTA - Industry, Trenčín efficiency : Bakalárska práca
  Klierová Martina ; M7100  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 51 s 1 CD-ROM
  plánovanie výroby výkonnosť podniku tok informácií
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie plánovania investičných akcií podniku Matador, a.s. Púchov = Proposal of proceedings for making the planning of investing shares more effective in company Matador, Inc. Púchov : Bakalárska práca
  Rolníková Eleonóra  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  investície podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Tvorba, resp. zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov : Bakalárska práca
  Ďurkovský Miroslav  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 41 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačné štruktúry riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book