Search results

 1. Návrh a vývoj konceptu robotickej humanoidnej ruky
  Fazekas Daniel ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156523
  diplomová práca
  book

  book

 2. Manipulácia s komponentmi na robotickom pracovisku s využitím strojového videnia
  Kmeť Vladimír ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156368
  diplomová práca
  book

  book

 3. Využitie počítačového videnia na robotických pracoviskách
  Sulír Marek ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156441
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska
  Šíma Patrik ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150494
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh metodiky a funkčného konceptu zistenia zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti priemyselných sieťových prvkov
  Bíro Matúš ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 09.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144836
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Využitie systémov strojového videnia pre rozpoznávanie tvarov a objektov na báze priemyselného systému Cognex a ich implementácia v priemysle
  Konkoly Tibor ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150492
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
  Jukl Matej ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150491
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Systém pre automatizované testovanie komunikácie na báze štandardu KNX v oblasti automatizácie inteligentných budov
  Michal Marko ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150498
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Využitie systémov strojového videnia pre potreby priemyselnej praxe a ich integrácia v rámci virtualizačných návrhov robotických pracovísk
  Šofranko Matej ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 09.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150502
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
  Šroba Dávid ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145243
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book