Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57195 dbp^"
 1. MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov
  Boldocký Ján ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; 07.07.2020 ; kybernetika ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143385
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. LinkShield: Miniaturizovaný experimentálny modul na simuláciu tlmenia vibrácií na robotických manipulátoroch
  Vríčan Martin ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; 07.07.2020 ; kybernetika ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153543
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Experimentálne zariadenie na riadenie statickej deformácie votknutého nosníka
  Vargová Eva ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; 04.06.2019 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137218
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Maticové operácie na programovateľných mikroovládačoch architektúry AVR
  Vargová Anna ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; 04.06.2019 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137292
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Experimentálne moduly pre výučbu automatizácie
  Konkoly Tibor ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; 12.06.2018 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143236
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Miniaturizácia experimentu "magnetická levitácia"
  Mihalík Jakub ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; 12.06.2018 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126085
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Experimentálne zariadenie na skúmanie blokovania laserových odpočúvacích zariadení
  Mladý Samuel ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; 12.06.2018 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125470
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Programovateľné hradlové pole
  Penzinger Gábor ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; 13.06.2017 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119035
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Mikroprocesorové riadenie rýchlosti jednosmerného motora
  Marko Dušan ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; 13.06.2017 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119127
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Aktívny stabilizačný systém pre optické zariadenia
  Ilavský Matej ; 020020  Takács Gergely ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 14.06.2016 ; 5.2.14. automatizácia ; B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125368
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book