Search results

 1. Vlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciách
  Bošanská Barbora ; 010220  Minárová Mária ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137330
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Viacprvkové viskoelastické modely a determinácia ich konštitutívnych rovníc
  Zajícová Soňa ; 010220  Minárová Mária ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129743
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Teplotné a vlhkostné polia na povrchoch stavebných materiálov: predikcia vzniku plesní
  Žeňuchová Lucia ; V  Minárová Mária (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling thermal bridge tepelný most
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60345
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Matematické a numerické modelovanie biomechaniky medzistavcovej platničky
  Tješšová Mária ; V  Minárová Mária (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite element method metóda konečných prvkov teória pružnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68492
  bakalárska práca
  book

  book