Search results

 1. Reťazové a rekurentné viskoelastické štruktúry
  Zajícová Soňa ; 010220  Minárová Mária ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159042
  diplomová práca
  book

  book

 2. Elasticita dýchacieho traktu
  Bošanská Barbora ; 010220  Minárová Mária ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158641
  diplomová práca
  book

  book

 3. Funkcionalita a schematické viskoelastické správanie sa ľudského svalu
  Štecková Viera ; 010220  Minárová Mária ; 010220 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : I-MAPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132317
  diplomová práca
  book

  book

 4. Viskoelastické modely, konštitutívne rovnice a aplikácie
  Juhásová Ľubica ; 010220  Minárová Mária (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2015 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111978
  diplomová práca
  book

  book

 5. Geometrický model lumbálnej chrbtice a jej biomechanická odozva
  Tješšová Mária ; V  Minárová Mária (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling Bézierove krivky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100857
  diplomová práca
  book

  book

 6. Modelovanie vlhkostného stavu v uzavretej miestnosti
  Žeňuchová Lucia ; V  Minárová Mária (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling teplotné pole rovnica vedenia tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100873
  diplomová práca
  book

  book