Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57357 ddp^"
 1. Fotogrametrická rekonštrukcia fasád s plochými textúrami
  Kozic Martin ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162321
  diplomová práca
  book

  book

 2. Meranie tvarovo komplikovaného objektu
  Mészáros Tomáš ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 09.06.2021 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159058
  diplomová práca
  book

  book

 3. Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
  Fašang Jakub ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 09.06.2020 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152272
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov
  Ferencz Šimon ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 09.06.2020 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153518
  diplomová práca
  book

  book

 5. Tvorba, spracovanie a využitie panoramatických obrazov
  Jediný Matej ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138363
  diplomová práca
  book

  book

 6. Presnosť aplikácií na princípe obrazového skenovania: porovnávacia štúdia
  Szabo Michal ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144700
  diplomová práca
  book

  book

 7. Monitoring zmeny krajiny vplyvom podpovrchovej banskej činnosti
  Melich Miroslav ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 14.06.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125162
  diplomová práca
  book

  book

 8. Klasifikácia bodov z laserového a obrazového skenovania
  Mruzeková Mária ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132238
  diplomová práca
  book

  book

 9. Meranie posunov pomocou detekcie obrazových prvkov
  Tyborová Silvia ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132257
  diplomová práca
  book

  book

 10. Digitálna rekonštrukcia pozostatkov mayských štruktúr z oblasti Uaxactún
  Pirohová Natália ; 010140  Fraštia Marek (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 16.06.2015 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109255
  diplomová práca
  book

  book