Search results

 1. Geotechnické aspekty ochranných hrádzí
  Horváthová Timea ; V150  Masarovičová Mária (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  monitoring monitoring stability flood protection protipovodňová ochrana monitoring monitoring stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94228
  diplomová práca
  book

  book

 2. Geotechnické aspekty rekultivácie popolového odkaliska
  Martinka Lukáš ; V150  Masarovičová Mária (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering rekultivácia stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62535
  diplomová práca
  book

  book