Search results

 1. Sprístupňovanie počítačových simulácií prostredníctvom generických modelov
  Rabenseifer Roman ; 01 
  2014
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2014 ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=46262
  habilitačná práca
  book

  book

 2. Facilitating computer simulations using generic models : Habilitačná práca
  Rabenseifer Roman ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 84 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book