Search results

 1. Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
  Straka Martin ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152271
  diplomová práca
  book

  book

 2. Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
  Pisár Matej ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152269
  diplomová práca
  book

  book

 3. Tvorba topografických ortofotomáp
  Červencová Martina ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144816
  diplomová práca
  book

  book

 4. Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
  Dreveniaková Patrícia ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138356
  diplomová práca
  book

  book

 5. Rekonštrukcia digitálneho modelu terénu historickej krajiny
  Šebeň Daniel ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126183
  diplomová práca
  book

  book

 6. Topografické mapovanie poľnohospodárskej krajiny
  Števanková Natália ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128512
  diplomová práca
  book

  book

 7. Využitie dát leteckého laserového skenovania na mapovanie lesných porastov
  Reichel Richard ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132249
  diplomová práca
  book

  book

 8. Tvorba dynamického popisu sídiel pre webové mapové služby
  Sojčáková Marta ; 010130  Fencík Róbert (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109856
  diplomová práca
  book

  book

 9. Priestorový model inžinierskych sietí
  Ficová Monika ; 010130  Fencík Róbert (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109292
  diplomová práca
  book

  book

 10. Porovnanie zobrazovacích katalógov používaných v SR
  Dombiová Kinga ; V  Fencík Róbert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial information cartographic visualization kartografická vizualizácia zobrazovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92999
  diplomová práca
  book

  book