Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu59979 ddp^"
 1. Metódy riadenia nákladov v podniku
  Hruška Ivan ; 902020  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2022
  902020 ; 13.06.2022 ; ekonómia a manažment ; I-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163738
  diplomová práca
  book

  book

 2. Tvorba stratégie v podniku
  Szecsényiová Liliana ; 902020  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2022
  902020 ; 13.06.2022 ; ekonómia a manažment ; I-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162600
  diplomová práca
  book

  book

 3. Strategické plánovanie a analýza vo vybranom podniku
  Zachariášová Blanka ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157715
  diplomová práca
  book

  book

 4. Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku
  Putzová Zuzana ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 24.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150794
  diplomová práca
  book

  book

 5. Aplikácia kontrolingu v malom podniku
  Černá Zuzana ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 24.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150846
  diplomová práca
  book

  book

 6. Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
  Gáliková Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 28.05.2019 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143167
  diplomová práca
  book

  book

 7. Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
  Moravčíková Dominika ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 28.05.2019 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143043
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
  Kliman Vladimír ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 29.05.2018 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136301
  diplomová práca
  book

  book

 9. Nastavenie kontrolingových reportov a KPI pre efektívne riadenie spoločnosti
  Rusina Martin ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 29.05.2018 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136384
  diplomová práca
  book

  book

 10. Analýza trhu a tvorba cien vo vybranom podniku
  Čamajová Katarína ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 06.06.2017 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128681
  diplomová práca
  book

  book