Search results

 1. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác
  Majtán Štefan (Editor)  Fetisovová Elena (rec.) Tršťanská Alena (rec.)
  1.vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2014 . - 563 s
  ISBN 978-80-225-3867-1
  zborník
  (4) - článok
  book

  book

 2. Podnikanie - pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi
  Šúbertová Elena (Editor)  Majtán Štefan (rec.) Tršťanská Alena (rec.)
  Bratislava : Ekonóm, 2013 . - 209 s
  ISBN 978-80-225-3754-4
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 3. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : Zborník vedeckých prác
  Majtán Štefan (Editor)  Fetisovova Elena (rec.) Tršťanská Alena (rec.)
  Bratislava : Ekonóm, 2013 . - 581 s
  ISBN 978-80-225-3636-3
  zborník
  (3) - článok
  book

  book