Search results

 1. Mono framework a jeho možnosti pri tvorbe multi-platformových aplikácií
  Bosák Tomáš ; E  Sedlák Michal (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 53 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics webové aplikácie web applications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56507
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Zber údajov z reálnej sústavy v open source OS
  Nemčok Dávid ; E  Sedlák Michal (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 42 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics zber údajov Linux
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55900
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book