Search results

 1. Automation of the production process for metallic flexible diaphragm with CAD/CAM system CATIA V5R19 support
  Majerík Jozef  Bajčík Štefan Jambor Jaroslav ; M7100
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2010 : . s.0623-0624
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 2. Manažérstvo kvality vo vyučovacom procese strednej školy
  Jambor Jaroslav ; M7100  Jamborová Marta
  SCHOLA 2009 : . s.160-163
  článok zo zborníka
  article

  article

 3. Hard die&mould milling process with CAD/CAM system CATIA V5R18 support
  Jambor Jaroslav ; M7100  Majerík Jozef
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . Vol. 20, No. 1 Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium "Intelligent manufacturing & automation: Focus on theory, practice and education" 25 - 28th November 2009, Vienna, Austria (2009), s.1465-1466
  článok z periodika
  (2) - článok
  article

  article

 4. Systém budovania kvality procesov na škole
  Jambor Jaroslav ; M7100 
  Jakost 2005 = Quality 2005 : . s.I20-I23
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 5. Aplikácia modelu výnimočnosti EFQM v podmienkach škôl
  Jambor Jaroslav ; M7100 
  KVALITA PRODUKCIE :
  článok zo zborníka
  (1) - príručka
  article

  article

 6. Manažérstvo kvality strednej školy ako základný pilier zvyšovania efektívnosti pedagogického procesu
  Jambor Jaroslav ; M7100 
  Kvalita pedagogiky kvality [Elektronický zdroj] . s.39-45
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Systém manažérstva kvality na strednej škole
  Jambor Jaroslav ; M7100 
  Kvalita . Roč. 11, č. 2 (2003), s.18-20
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article