Search results

 1. Racionalizácia systému zásobovacej linky v podniku SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA, s.r.o. Galanta : Bakalárska práca
  Kudácseková Veronika  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book