Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie pracovníkov v podniku KNOTT, spol. s r.o., Modra : Bakalárska práca
  Kaštýl Martin  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  personálny manažment motivačné teórie motivation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57436
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov vo vybranom podniku
  Kovačičová Katarína  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  pracovníci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46992
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie systému adaptácie pracovníkov v podniku A&Z Rišňovský - Halász, s.r.o. Veľké Úľany
  Valášek Jozef  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptácia adaptation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47312
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu výrobnej logistiky v podniku SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta
  Papp Attila  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  automatizácia výrobný proces materiálový tok logistic material flow
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27283
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie pracovníkov v podniku Banskobystrický pivovar, a.s. Banská Bystrica
  Roštecká Zuzana  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivačné teórie motivačné faktory motivácia pracovníkov motivačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70895
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Aktívna politika trhu práce v okrese Považská Bystrica
  Michalíková Miriama  Mišáková Barbora (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  nezamestnanosť trh práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52369
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Prieskum uplatňovania riadenia ľudských zdrojov v manažérstve kvality = Inquiry of human resorces management of quality managering : Bakalárska práca
  Strákoš Boris  Mišáková Barbora (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 66 s Prílohy + 1 CD-ROM
  kvalita systém manažérstva kvality ľudské zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Prieskum uplatňovania riadenia ľudských zdrojov v manažérstve kvality = Survey of exercitation of human resources regulating in quality management : Bakalárska práca
  Fančovičová Alena  Mišáková Barbora (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 67 s Prílohy + 1 CD-ROM
  ľudské zdroje riadenie kvalita
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zdokonalenia systému adaptácie a nasadenia na pracovnú pozíciu v podniku STROJPOL, s.r.o. Trnava = The suggestions for improvement of the system of adaptation and incorporation on job position in STROJPOL, Ltd. Trnava : Bakalárska práca
  Mišáková Barbora (xxx) ; M190  Rajňák Martin
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  personálny manažment ľudské zdroje adaptácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a rozmiestňovania (mobility) vo firme NABAZ plus, s.r.o. Bánovce nad Bebravou : Bakalárska práca
  Mišáková Barbora ; M190  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book