Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu65441 dbp^"
 1. Nikarbazín - elektrochemické správanie a možnosti jeho analytického stanovenia
  Daňová Dominika ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149012
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Štúdium elektrochemického správania diazepamu na bórom dopovanej diamantovej elektróde a možnosti jeho analytického stanovenia
  Grambličková Jana ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149019
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Elektrochemické štúdium metylparationu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
  Štefčáková Miroslava ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 13.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141949
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Pokročilé elektródové materiály pri stanovení polyfenolov
  Fraschová Daniela ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 13.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145005
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Moderné elektrochemické postupy využívajúce pokročilé elektródové materiály v analýze liečiv
  Benková Alžbeta ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139966
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch
  Haššo Marek ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 21.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111171
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Využitie perspektívnych elektrochemických senzorov v klinickej analýze
  Kianičková Kristína ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118793
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Elektroanalytické stanovenie vitamínu C vo farmaceutických prípravkoch využitím bórom dopovanej diamantovej elektródy
  Sálusová Ivana ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 11.07.2016 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113595
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Možnosti detekcie DNA pomocou elektroanalytických metód
  Brtková Barbora ; 041180  Švorc Ľubomír (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 13.07.2015 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100953
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Elektroanalytické stanovenie cytostatík vo farmaceutickej a klinickej chémii
  Borovská Katarína ; 041180  Švorc Ľubomír (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 13.07.2015 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100950
  bakalárska práca
  book

  book