Search results

 1. Využitie bórom dopovaných diamantových elektród na riešenie úloh klinickej, potravinárskej a environmentálnej stopovej analýzy.
  Švorc Ľubomír ; 041180 
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 09.02.2015 ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=49498
  habilitačná práca
  book

  book