Search results

 1. Hutníctvo železa a ocele
  Fröhlichová Mária  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014 . - 181 s
  ISBN 978-80-553-1643-7
  hutníctvo železa hutníctvo ocele vysokopecné suroviny železorudné materiály
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF19120
  Hutníctvo železa a ocele

  book

 2. Hospodárska politika : teória a prax
  Lukáčik Ján  a kol.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 315 s
  ISBN 978-80-89393-86-2
  hospodárska politika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4010
  Hospodárska politika

  book

 3. Medzinárodná expanzia firiem : stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje
  Ferenčíková Soňa  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 362 s
  ISBN 978-80-8078-532-1
  podnikateľské prostredie riadenie ľudských zdrojov investície v zahraničí medzinárodné podnikanie Fúzie korporácie medzinárodné
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Medzinárodná expanzia firiem

  book

 4. Odbytová stratégia
  Majtán Štefan  a kol.
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 280 s
  ISBN 978-80-89393-92-3
  odbytová stratégia zákazník konkurencia konkurent marketingová komunikácia produkt distribúcia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  Odbytová stratégia

  book

 5. Manažment II : ľudia v organizácii a organizačná kultúra
  Seková Mária  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 170 s
  ISBN 978-80-8078-511-6
  manažment
  učebnica
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  Manažment II

  book

 6. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
  Máziková Katarína  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 297 s
  ISBN 978-80-8078-567-3
  účtovníctvo podnikateľské
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4120
  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

  book

 7. Podniková ekonomika
  Vochozka Marek  Mulač Petr a kol.
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 570 s
  ISBN 978-80-247-4372-1
  podniková ekonomika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Podniková ekonomika

  book

 8. Manažment III : systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie
  Závadský Ján  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 174 s
  manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 9. Podniková diagnostika
  Neumannová Anna  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 201 s
  ISBN 978-80-8078-464-5
  diagnostika podniku podnikový manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Podniková diagnostika

  book

 10. Podnikové hospodárstvo
  Majtán Štefan  a kol.
  Bratislava : Sprint dva, 2012 . - 323 s
  ISBN 978-80-89393-63-3
  hospodárstvo podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF12120
  Podnikové hospodárstvo

  book