Search results

 1. Skúšanie automatických pochodov a regulácie turbín. Skúšky regulácie turbín : Výskumná správa, HZ 2/95
  Prikkel Karol ; J170  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 1995
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Skúšanie automatických pochodov a regulácie turbín. Skúšky automatických pochodov : Výskumná správa, HZ 2/95
  Prikkel Karol ; J170  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 1995
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Telesná kultúra a zdravý vývoj človeka
  Glesk Pavol ; M340  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 1992
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Postavenie a funkcia inžiniera v spoločnosti
  Driensky Dušan ; M220  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 1992 . - 18 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Identifikácia nadaných a telentovaných študentov inžinierskeho štúdia
  Bajčík Viktor ; M  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 1992 . - 12 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Profesiografická analýza bezpečnosti práce
  Sablik Jozef ; M4000  a kol.
  Bratislava, 1991 . - 49 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Výskumná úloha B-12
  Marko Jozef ; M  a kol.
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Spojovanie materiálov špeciálnymi technológiami
  Styk Ján ; M  a kol.
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990 . - 83 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Dynamické javy v tepelných napájačoch CZT : Výskumná správa SjF SVŠT Bratislava-EGU Praha
  Prikkel Karol ; J170  a kol.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1989 . - 61 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Teória vzniku a priebehu dynamických javov v diaľkových napájačoch : Výskumná správa
  Prikkel Karol ; J170  a kol.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1989
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book