Search results

 1. Návrh hydraulického silentbloku s flexibilným hydraulickým systémom
  Kormúth Viliam ; 063000  Zvončan Marek (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138504
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. FEM výpočet hydraulického silentbloku
  Šarmír Laliová Veronika ; 063000  Zvončan Marek (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118326
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riešenia na zmenu stratového uhla hydraulického silentbloku pri zaťažení
  Halás Juraj ; 063000  Zvončan Marek (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118260
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Počítačová podpora ultrazvukového obrábania
  Vachálek Ján ; 063000  Zvončan Marek (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99668
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Obrábanie monokryštálu kremíka ultrazvukom
  Drozd Jozef ; M  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 58s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly ceramic materials nástroje keramické materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99748
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh metodiky výučby a skúšania CAD/CAM v prostredí online učebne
  Hetešová Anna  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production education výučba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90900
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Podpora výroby zavedením simulácie obrábacieho stroja v spoločnosti Krivy s.r.o.
  Tichý Lukáš  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production macro postprocessor simulation makro simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90993
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie reťazca CAD-CAM-CNC vo výrobe umeleckých predmetov
  Ležovič Milan  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production voľné tvarové plochy CNC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91070
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Experimentálne overenie závislosti miery vylomenia \(Al_{2}O_{3}\) od uhla vnikania rezného klina
  Zifčak Milan  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly ultrasonic machining Al2O3
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90970
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Aplikácia ultrazvukových kmitov na nástroj s definovanou geometriou rezného klina - čelnú stopkovú frézu
  Kútny Michal  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production simulation simulácia ultrazvukové kmity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90798
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book