Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu74259 xcla^"
 1. Závislosti medzi zmenami vodného stavu Dunaja a hladinami podzemnej vody pririečného územia
  Burger František 
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] : . s.103-114
  článok zo zborníka
  (1) - dizertačná práca
  (3) - článok
  article

  article

 2. Prognózy režimu podzemnej vody na Čenkovskej nive pri modelovom povodňovom stave hladiny Dunaja
  Burger František  Velísková Yvetta
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.74-84
  článok zo zborníka
  (1) - dizertačná práca
  (3) - článok
  article

  article

 3. Change of Groundwater Flow Characteristics After Construction of the Waterworks System Protective Measures on the Danube River - A Case Study in Slovakia
  Burger František 
  Studies on Water Management Issues . s.53-76
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 4. Transport of irrigation salts in the soils of Danube lowlands
  Burger František  Čelková Anežka
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.55-68
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Charakteristiky stavu podzemnej vody v pririečnom území pri povodňovom stave Dunaja a Váhu
  Burger František 
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.61-71
  článok zo zborníka
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article

 6. Štatistické zákonitosti prúdenia podzemnej vody na pririečnych územiach Dunaja po vybudovaní ochranných opatrení
  Burger František 
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.11, č. 1 (2010), s.182-192
  článok z periodika
  (1) - dizertačná práca
  (4) - článok
  article

  article

 7. Charakteristiky stavu podpovrchovej vody pririečneho územia pri priemernom vodnom stave Dunaja a Váhu
  Burger František 
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.11, č. 2 (2010), s.234-245
  článok z periodika
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article

 8. Simulácie a prognózy režimu podzemnej vody na Čenkovskej Nive pri povodňovom stave hladiny Dunaja
  Burger František 
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.59-68
  článok zo zborníka
  (1) - dizertačná práca
  (4) - článok
  article

  article

 9. Charakteristiky režimu podzemnej vody pririečnych území po výstavbe ochranných opatrení plánovanej zdrže Nagymaros
  Burger František 
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.10, č. 2 (2009), s.336-344
  článok z periodika
  (1) - dizertačná práca
  (4) - článok
  article

  article

 10. Závislosť kolísania hladiny podzemnej vody slovenských pririečnych území od zmien hladín v riekach pred výstavbou ochranných opatrení vodného diela Nagymaros
  Burger František 
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.55-67
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.