Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu77843 dbp^"
 1. Hydrological Assessment and Drought Analysis of Topľa River using Python
  Cunha de Almeida Luara ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 12.06.2023 ; stavebníctvo ; B-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162418
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D51643D01657CDEC2692BDF06848
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Simulation of the water level regime in the stream via 1D mathematical model
  Georgiev Teodor ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 12.06.2023 ; stavebníctvo ; B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162273
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A15AC6E5E2ED0F3D5D1C0342BCF
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Problematika zanášania zdrže VS Kozmálovce
  Kuruc Adam ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 16.06.2022 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155982
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EC9507141B5FF6F04203CEC822A1
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
  Vidová Alexandra ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149748
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C3156EBF8AB965AD2F24DAC699AC
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Riešenie protipovodňových opatrení v súvislosti s novou výstavbou v obci
  Mészáros Lilla ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 17.06.2020 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137317
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F8FE310152E9D1F1E8134441F7FB
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Základné hydrotechnické výpočty pre MVE Liptovská Teplá II
  Šimo Filip ; 010170  Čubanová Lea (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 22.06.2015 ; 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103699
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=82386B00AE44A4A3DBB61DC7375F
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Posúdenie vplyvu dotácie do rybieho priechodu na výrobu elektrickej energie MVE
  Vrábel Marek ; V  Čubanová Lea (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 985
  vodné elektrárne
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103701
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=82386B00AE44A4A3DBB61AC7375F
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Analysis of the energy dissipation in the stilling basins
  BOHAMAD Yousef A.Kh.E.M. ; V  Čubanová Lea (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86281
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Vplyv množstva a umiestnenia priečnych profilov na hladinový režim
  Hudec Aurel ; V  Čubanová Lea (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67729
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9359D1AC2B33EC8F6682FFDC0F9A
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Riešenie hladinového režimu pre MVE Podtureň
  Bednarčík Tibor ; V  Čubanová Lea (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79606
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D5C4F71E475B595EDEEA2E07028F
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.