Search results

 1. Konkurencieschopnosť podnikov podľa výsledkov za vybrané ukazovatele z výkazu súvahy a výkazu ziskov a strát za rok 2010 v SR / aut. Jozef Chajdiak ; rec. Mária Vojtková, Marek Radvanský
  Chajdiak Jozef ; R2020  Vojtková Mária (rec.) Radvanský Marek (rec.)
  1.vyd.
  Brno Knowler 2015 . - 209 s
  ISBN 978-80-905988-1-2
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  book

  book

 2. Analýza tržieb
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  1. vyd.
  Bratislava : Statis, 2014 . - 99 s.
  ISBN 978-80-85659-79-5
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Analýza tržieb

  book

 3. Analýza dotazníkových údajov
  Chajdiak Jozef ; R2020  Luha Ján (rec.) Mach Petr (rec.)
  1. vyd
  Bratislava : Statis, 2013 . - 108 s
  ISBN 978-80-85659-76-4
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0140
  Analýza dotazníkových údajov

  book

 4. Konkurencieschopnosť inovácií v SR
  Chajdiak Jozef ; R2020  Arbe Tatiana ; R2020 Novotná Edita
  Bratislava : Statis, 2011 . - 154 s
  ISBN 978-80-85659-66-5
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 5. Ekonomika firmy
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  1. vyd.
  Bratislava : Statis, 2011 . - 224 s
  ISBN 978-80-85659-64-1
  analýza firmy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  MTF2100
  Ekonomika firmy

  book

 6. The Financial Crisis: Basic View
  Chajdiak Jozef ; R2020  Meluchová Jitka Fuksová Nadežda ; R2020
  London : STS Science centre, 2010 . - 92 s
  ISBN 978-0-9564777-5-0
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 7. Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Bratislava : Statis, 2010 . - 135 s
  ISBN 978-80-85659-61-0
  ekonomika firmy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1010
  Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

  book

 8. Štatistika jednoducho
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  3. vyd
  Bratislava : Statis, 2010 . - 194 s
  ISBN 978-80-85659-60-3
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  Štatistika jednoducho

  book

 9. Gemerský sociálny podnik : regionálny trh práce
  Chajdiak Jozef (xxx) ; R2020  Pisár Peter Setnický Ladislav
  Bratislava : Statis, 2009 . - 80 s
  ISBN 978-80-85659-55-9
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 10. Ciele a meranie ekonomiky firmy
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Bratislava : Statis, 2009 . - 71 s
  ISBN 978-80-85659-56-6
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Ciele a meranie ekonomiky firmy

  book