Search results

 1. Ekoinovácie v mestách
  Uhlík Tomáš ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 04.07.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107599
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov
  Urbanovský Tomáš ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.08.2019 ; Degreee discipline : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Degree program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133858
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Strategické plánovanie udržateľného bývania
  Štěpánek Petr ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2018
  902020 ; Date of acceptation : 21.08.2018 ; Degreee discipline : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Degree program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93051
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Súčasné prístupy v rozvoji nájomného bývania
  Fülöpová Csilla ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2017
  902020 ; Date of acceptation : 27.07.2017 ; Degreee discipline : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Degree program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133857
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Ekonomické aspekty inovačného potenciálu podniku ako základu konkurencieschopnosti
  Majerník Štefan ; 902020  Špirková Daniela (Thesis advisor)
  2015
  902020 ; Date of acceptation : 29.04.2015 ; Degreee discipline : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Degree program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109937
  dizertačná práca
  book

  book

 6. Nástroje bytovej politiky na podporu udržateľného rozvoja bytového fondu
  Janiss Róbert ; 902020  Špirková Daniela (Thesis advisor)
  902020 ; Date of acceptation : 25.09.2014 ; Degree program : 621

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93096
  dizertačná práca
  book

  book

 7. Assessment of maintenance strategies of the housing industry in uncertainty under Consideration of Energy-saving Measures – An Empirical Case Study in East Germany
  Harborth Thomas ; 902020  Špirková Daniela (Thesis advisor)
  902020 ; Date of acceptation : 17.07.2014 ; Degree program : 621

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95311
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Impact of real estate cycles on the development of economy
  Tiwonge Nthengwe John ; 902020  Špirková Daniela (Thesis advisor)
  902020 ; Date of acceptation : 25.09.2014 ; Degree program : 621

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92077
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Spoločenská zodpovednosť podnikov
  Gašparíková Veronika ; 902020  Špirková Daniela (Thesis advisor)
  902020 ; Date of acceptation : 27.08.2014 ; Degree program : 621

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93005
  dizertačná práca
  book

  book

 10. Klastrová politika v kontexte znalostnej ekonomiky
  Balog Miroslav ; 902020  Špirková Daniela (Thesis advisor)
  902020 ; Date of acceptation : 17.07.2014 ; Degree program : 621

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76086
  dizertačná práca
  book

  book